Wat is een EPC?

Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning.

Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

Het EPC bevat:

  • een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.

  • energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.

  • een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ...

Het EPC is 10 jaar geldig en wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A.